Nhận hóa đơn mua hàng

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng hàng về trước, hóa đơn về sau. Khi nhận được hóa đơn, kế toán ghi nhận trên phần mềm như sau:

Video hướng dẫn

Nhận hóa đơn mua hàng from MISA JSC on Vimeo.

Hướng dẫn trên phần mềm

Vào nghiệp vụ “Mua hàng” tại thẻ “Hóa đơn” nhấn “Nhận hóa đơn”

  • Chọn “Nhà cung cấp”, “Thời gian”
  • Chọn chứng từ nhận hóa đơn, nhấn “Nhận hóa đơn”
  • Nhập thông tin hóa đơn

 

  • Chọn lại % thuế suất (nếu có)

  • Nhấn “Lưu” chứng từ, Nhấn “In”, “Xuất khẩu”… nếu cần.

♦ Lưu ý

Chương trình sẽ không lấy lên giao diện “Chọn phiếu mua hàng cần nhận hóa đơn” những chứng từ mua hàng đã nhận hóa đơn hoặc “Không có hóa đơn”

Kế toán có thể nhận hóa đơn tại danh sách chứng từ mua hàng. Kế toán chọn chứng từ mua hàng cần nhận hóa đơn trên danh sách, nhấn “Nhận hóa đơn”

Cập nhật 21/11/2019

Bài viết liên quan