Trả tiền cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Khi doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ chi tiền mặt trả nợ, ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp, anh/chị thực hiện ghi nhận vào phần mềm như sau:

Video hướng dẫn

Trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt from MISA JSC on Vimeo.

Thao tác trên phần mềm 

Vào nghiệp vụ “Quỹ tiền mặt” xổ mũi tên, chọn “Thêm phiếu chi”.

Chọn loại phiếu chi là “Trả tiền cho nhà cung cấp, và chọn  “Nhà cung cấp”

Nhập “Số tiền”.

Nhấn “Lưu” chứng từ, Nhấn “In”, “Xuất khẩu”… nếu cần.

♦ Lưu ý

Nếu thiếu lý do Thu/chi, kế toán có thể thêm Lý do thu/chi theo nhu cầu của doanh nghiệp

Trường hợp trả trước tiền cho nhà cung cấp, kế toán thực hiện tương tự

Cập nhật 18/11/2019

Bài viết liên quan